Kreativ LOGIK  

- frigør potentialet...

MatematikLøft

EksamensBoost

Fagdage med Matematik

Matematikfaglig sparring

Faglige Escape Rooms
& Workshops

MatematikLøft

Nærvær, motivation og god læring

Trænger I til at få pustet liv i matematikundervisningen? Eller har I udfordringer med at få løftet elevernes motivation, færdigheder og kompetencer op på et niveau, som I er tilfredse med?


MatematikLøft er matematikfaglige indsatser på grundskoleniveau af kortere eller længere varighed, der planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde med matematiklærere og

-vejledere. Formålet er selvfølgelig at skabe faglig progression og er altid tilrettelagt efter lige netop jeres behov. 

I indsatserne er der altid inkluderet løbende sparring og vejledning - og det kan eksempelvis også kombineres med digitale læringsforløb og niveaudelt undervisning.

Programmet blev designet til mine ønsker for elevernes læring. Samtidig med at jeg fik forslag til hvilke elementer inden for emnet, der kunne være gode at have med.

Flora Malmros

Lærervikar

Kontakt os for at få et godt tilbud på MatematikLøft

Eksamens Boost

Når det er lige
oppe over...

Går I med overvejelser om - og måske er lidt bekymrede for - hvordan jeres elever vil klare sig til terminsprøve og eksamen? 


Med et EksamensBoost-forløb vil I få hjælp til at give dem en endnu bedre afslutning på deres grundskoleforløb. Sammen gør vi en indsats for at styrke både strategier, færdigheder og matematiske kompetencer. 


Andre boost-forløb er også mulige; fx indenfor et bestemt matematisk område, basale regnefærdigheder/-strategier eller  implementering af digitale hjælpemidler. 

Børnene glædede sig altid meget til jeres besøg, og de var triste da forløbet sluttede.

Lærer på Arenaskolen

Kontakt os for at få et godt tilbud på Eksamens Boost

og Workshops

Escape Rooms

Levende og legende

Hos MoanMat har vi også specialiseret os i tidens store trend; Escape Room.

Et fagligt Escape Room laves i en "vi-kommer-ud-til-jer" version - og kan udarbejdes til både matematik og andre naturfag.  

Escape Room er oplagt til at få sat elevernes matematiske færdigheder og kompetencer i spil, og har samtidig et hav af andre fordele.

Vi kommer også gerne ud med Matematisk Escape Room til fx. 10.klasse og 1.G.

Er det sidste udfordring!? Jamen, jeg vil slet ikke ud af det her matematik Escape Room endnu! 

Elev på Ellemarkskolen

Det var en super unik oplevelse, som man ikke vidste at man manglede.

Meget gennemført materiale, som giver en fantastisk indlevelse.

Enormt kreativt lavet!

Munte, elev på Krogårdskolen

Escape Rooms kan yderligere kombineres med en workshop for lærere, der selv vil lege med Escape Rooms. Her får I viden om, hvordan I selv, i praksis, tilrettelægger Escape Rooms, der kan "fange" elevernes interesse for jeres fag.


Vi tilbyder også andre Workshops med andre temaer. Det kan være

  • "Undersøgende Matematik"
  • "Motiverende Matematik"
  • "Bevægelse i matematikundervisningen" ...eller noget helt fjerde, som kunne være interessant for jer!

Hvis I synes, at det lyder mega spændende, så skriv og få et godt tilbud.

Fagdage med Matematik

Tid til inspiration
og variation

Er undervisningen begyndt at ligne lidt en gentagelse? Måske fordi forberedelsestiden er knap, eller fordi der er masser af andet, man som lærer skal tage sig af...


Med én eller flere MatematikFagdage kan I få mulighed for at sætte fokus på variation og/eller fordybelse. Det kan være, at I bare trænger til en sjov og aktiv matematikdag, der kan skabe glæde for matematikken. Det kan også være, at I hen over nogle gange, ønsker hjælp til, at få sat gang i mere undersøgende matematik i undervisningen. MatematikFagdage rummer mange muligheder...

Jeg blev meget inspireret af din struktur og de aktiviteter du havde planlagt. Det var meget varierende og ikke mindst differentierende.

Lærer på Fjordlandsskolen

Nysgerrige på, hvad en Fagdag kan indeholde?

Skriv til os, så laver vi én der er skræddersyet til jer!

Faglig Sparring

Faglig udvikling

Hvis I i fagteamet går med tanker om at sætte nye tiltag i gang i matematikundervisningen, så kunne det måske være rart med lidt sparring og inspiration udefra...? 


MoanMat tilbyder anderledes og effektiv sparring og hjælp til implementering af nye tiltag, der kan styrke skolens matematikundervisning. Jeg kommer gerne med input og inspiration til lige det I ønsker - og hjælper jer også meget gerne med at følge det til dørs. 


Det kan også være at I føler, at I har for få matematikkyndige ressourcer på skolen og har brug for yderligere matematikfaglig sparring og vejledning. Måske det ville være givtigt for jer, at bruge mig som en ekstern makker til jeres vejleder/vejledere eller som sparringspartner til én eller flere lærere, for at støtte op om specifikke behov. 

Det har været superfedt, at sparre med dig i måden at gøre ting på. Både fra helt basale ting, som forskellige løsningsmuligheder i problemregning, til nye måder at gribe matematik-undervisningen an; lege, værksteder mm.

Lærer på Arenaskolen

Ønsker i en snak om, hvad faglig sparring kan gøre for jer, så kontakt mig og hør nærmere...

DET SIGER MINE KUNDER

Spreder glæde | Super motiverende

Fantastisk sparring
Engageret | God til at formidle Imødekommende | Professionel

Lyttende | RespektfuldJeg har været super glad for samarbejdet.

Du er imødekommende og fleksibel i forhold til planlægning.

De unge matematiktrænere er fagligt dygtige, gode til relationer og tilrettelægger spændende, varieret og relevant undervisning for eleverne. MatematikTrænerne er også gode til i samarbejde, at justere i sværhedsgrad og indhold fra gang til gang.

 Jane, matematikvejleder på Arenaskolen