MatematikLøft

Indsatser der styrker elevernes læring

EFFEKTFULDE LÆRINGSFORLØB

MoanMat hjælper både med at tilrettelægge og gennemføre undervisning, der løfter elevernes faglige niveau.


Alle forløb bygger på inspiration, sparring og udvikling af undervisning, i tæt samarbejde med skolens

matematiklærere og -vejledere.

Planlægning og sparring har været utrolig nemt. Du har været SÅ flexibel og hjælpsom igennem det hele.

Matematiklærer på Fjordlandsskolen

MoanMat skaber de bedste løsninger - sammen med jer!

Via åben og nysgerrig dialog tilbyder vi, at hjælpe med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre undervisning, der tilgodeser og understøtter god læring.

Elevernes faglige niveau løftes synligt. Deres strategier forbedres mærkbart

- og på kort tid øges deres motivation

Der er altid fokus på, at styrke elevernes regnestrategier og skabe en dybere matematisk forståelse.

MoanMat bruger i sine indsatser en motiverende og nærværende tilgang, som giver børn og unge lyst til at fortsætte indsatsen med at blive bedre. Sådan løfter vi elevernes faglige niveau i fællesskab.

1.000 tak!!! Det er det første der falder mig ind! Og vi skal helt klart arbejde sammen igen!

Matematiklærer på Arenaskolen

Der blev taget hensyn til hver enkelt elev, men samtidig set på, hvad klassen havde brug for - bl.a. skift af aktivitet, pauser m.m.

Matematiklærer på Fjordlandsskolen

Planlægning, sparring

og udførelse

Struktur og fleksibilitet

går hånd i hånd

MatematikLøft er matematikfaglige forløb designet ud fra lærernes og elevernes specifikke behov. Der justeres og sparres løbende og hele tiden med det overordnede mål for øje. Alt foregår i et tæt anerkendende samarbejde, der sigter mod at løfte matematikfagligheden hos både børn og undervisere.


I forløbene indgår ofte unge MatematikTrænere, som kommer med en solid faglig balast og et motiverende mindset. 

Der blev altid koordineret ift. skolens dagligdag, klassernes planlægning og hvad de enkelte lærere havde brug for.

Martin Frank Nielsen

Skoleleder

Du er dygtig og meget professionel. Du har en stor viden og gør dig gode overvejelser i planlægningsfasen.

Ziva Hansen

Matematikvejleder

Hvem er hun?